נוהל מגבלות גאוגרפיות על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט – דחיית כניסת תוקף

נעדכנכם כי בעקבות פועלה של התאחדות התעשיינים נדחתה כניסתו לתוקף של נוהל תיחום גיאוגרפי של העסקת מבקשי מקלט ומסתננים, המחיל מגבלות גיאוגרפיות על העסקת מסתננים ומבקשי מקלט, מיום 1.10.2022 ליום 1.1.2023. 

לחוזר המעודכן ולנוהל המלא לחץ כאן