icon
פורום תכנון ובנייה

פורום תכנון ובנייה בהתאחדות התעשיינים פועל למעלה משנתיים, לאחר שהוקם מחדש, במטרה להוביל ולקדם תהליכים של הפחתת הרגולציה והבירוקרטיה בהיבטים של רישוי, תכנון ובניה.

בין יעדיו המרכזיים של הפורום - להביא להקלה בתהליכי ההקמה, ההרחבה והתחזוקה של מפעלי תעשייה - זאת ע"י פעילות ישירה מול הרשויות המקומיות ומוסדות התכנון.

בשנתיים אלה עסק הפורום בעיקר בקידום אינטנסיבי של תהליך הרחבת תקנות הפטור בשיתוף פעולה הדוק עם מנהל תעשייה במשרד הכלכלה ועם משרד רוה"מ. אנו מקווים שהתהליך ישא תוצאות בחודשים הקרובים.

הפורום במתכונתו הנוכחית כולל למעלה מ-20 חברים אשר לוקחים חלק בקביעת המטרות, בניית אסטרטגיה והגדרת היעדים.

יושב ראש פורום תכנון ובנייה: מר טובי שור, איי.סי.אל גרופ 

מנהל פורום תכנון ובנייה: אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות בהתחאדות התעשיינים.

רכז הפורום: אורי זלינגר,כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות:

052-8742077 | oris@industry.org.il

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אלעד נצר

שם: אלעד נצר

תפקיד:

מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

טלפון: 03-5198739
050-7194700