icon
ענף ניהול פסולת 

הענף הוקם בשנת 2016 בעקבות הרחבת הפעילות התעשייתית והרגולציה בעולם תפעול הפסולת .

הענף מורכב ממפעילי מטמנות ותחנות מעבר, מתקני מיון והפרדה ומפעלי מיחזור.

הענף מטפל בסביבה העסקית והרגולטורית של המפעלים, הוא נמצא בקשר עם הרגולטורים הרלוונטים (המשרד להגנת הסביבה, רשות מקרקעי ישראל ועוד) וכל זאת על-מנת לשפר את הצלחת העוסקים בתחום ולמען איכות הסביבה.

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

נועה רז

שם: נועה רז

תפקיד:

ראש תחום טכנולוגיות סביבה

טלפון: 03-5198865
‎050-8699195