icon
משפט ורגולציה

זרוע המשפט והרגולציה מגבשת ומובילה את האינטרסים של התעשיינים בנושאי הרגולציה השונים ומייצגת את עמדת ההתאחדות מול גורמי ממשל, גופים ציבוריים ומקבלי החלטות למניעת פגיעה בתעשייה וקידום ושיפור הסביבה העסקית בה פועלת.

הזרוע פועלת הן בתחומים רוחביים ושוטפים כגון תקינה ומכון התקנים, הגבלים עסקיים, תובענות יצוגיות, הגנת הצרכן והן ברגולציות חדשות אד הוק הרלוונטיות לתעשייה כדוגמת חוק הנגישות לבעלי מוגבלויות, חוק המדגמים, חוק מאגרי מידע ועוד.

בהמשך להחלטת ממשלה משנת 2014 בדבר הפחתת נטל הרגולציה בישראל ומחויבות משרדי הממשלה להפחית בכל שנה 25% מנטל הרגולציה במשרדם, מנהלת זרוע המשפט והרגולציה פעילות זו מול משרד ראש הממשלה האחראי על יישום ההחלטה ומול משרדי הממשלה הרלונטיים, בהתאם לתחום הנבדק.

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עו"ד אייל פרובלר

שם: עו"ד אייל פרובלר

תפקיד:

יועץ משפטי , ממונה משפט ורגולציה

טלפון: 03-5198835