icon
פורום דור ההמשך

חברי הפורום הינם תעשיינים צעירים מתחת לגיל 47, בעלי מפעלי תעשייה, מנהלים וסמנכ"לים, המנהלים מפעלים החברים בהתאחדות.

הפורום מייצר פלטפורמה לשיח צעיר, דינאמי ומתחדש, המעלה את הנושאים הבוערים לתעשיינים מדור ההמשך בפני התאחדות התעשיינים וכלל חבריה. פעילות הפורום כוללת מגוון היבטים מקצועיים וחברתיים, ביניהם סוגיות בניהול העסק המשפחתי והעברה בין-דורית, סיורים, הכשרות והרצאות מקצועיות ו –networking  עסקי.  

יו"ר הפורום: לירן אהרון, סמנכ"ל, חברת אהרון יוסף ובניו – תעשיות זיווד בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

איל לביא

שם: איל לביא

תפקיד:

מנהל לקוח ומנהל פורום דור ההמשך

טלפון: 03-5198750
054-3848848