icon
ועדת שפכים וקרקעות מזוהמות 

וועדת שפכים וקרקעות מזוהמות הינה וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינוניים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הוועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושא הזרמת שפכי תעשייה וטיפול בקרקעות מזוהמות, כגון: הזרמת שפכי מפעלים לביוב, היתרי הזרמה לים ונחלים, סקרי קרקע ושיקום קרקעות.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

יו"ר הוועדה: דורית קולטין, סמנכ"לית הנדסה, חברת חיפה כימיקלים
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עתר חייק

שם: עתר חייק

תפקיד:

ראש תחום ניהול סיכונים

טלפון: ‎03-5198724
‎052-5561199