icon
ועדת עבודה

ועדת עבודה היא ועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים המייצגים את ענפי התעשייה השונים. במסגרת הוועדה נקבעת מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי הפעילות העיקריים של האגף, ובפרט בתחום יחסי עבודה ומשפט עבודה.

 הוועדה פועלת לשפר את סביבת העבודה, כולל סביבת העבודה החוקית, בכל הקשור לניהול משאבי אנוש ויחסי עבודה

יו"ר הוועדה: מר אלי כהן, מנכ"ל תרמוקיר תעשיות (1980) בע"מ

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עו"ד מיכל  וקסמן חילי

שם: עו"ד מיכל
וקסמן חילי

תפקיד:

ראש אגף עבודה ומשאבי אנוש

טלפון: 050-9478842
03-5198820