icon פיתוח עסקי בינלאומי לתעשייה

איתי נקש

המומחה החדש שלך בנושאים הבאים:

  • איתור שותפים עסקיים, סוכנים ומפיצים
  • כניסה לשווקים חדשים
  • מידע ומודיעין עסקי, מכרזים בינלאומיים
  • יעוץ וליווי ביצוא
  • הערכות לתקינה ורגולציה בינלאומית
  • סיוע ליצואנים מתחילים
  • ייעוץ לתוכנית "כסף חכם"
איתי נקש

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, תל אביב


טלפון : 052-8752781 / 03-5198719