icon רכש כחול לבן

ליאור כוכבי

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

  • ייעוץ משפטי בהתמודדות במכרזים ציבוריים 
  • טיפול בכללי המקור החדשים 
  • מתן תו "מיוצר בישראל" למוצרים שיוצרו בישראל, כהגדרתם בתקנות
  • טיפול במקרים של הדרת תעשייה ישראלית
  • עידוד רכש גומלין וסיוע מול הרשפ"ת
  • ייעוץ וסיוע בתחומי תקינה, מכס והיצף, לאור הסכם GPA
  • עידוד רכש כחול לבן 
     
ליאור כוכבי

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 050-9888077
03-5198870