icon מרחב דרום

דנה אופיר

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

ליווי מקצועי אישי לתעשייני המרחב

 • דרישות רגולציה ובירוקרטיה בסביבה המרחבית – רישוי עסקים, כיבוי אש, תכנון ובניה וכד'
 • סיוע וליווי מקצועי בתחומי המיסוי המוניציפאלי – התמודדות עם חיובי ארנונה, אגרות והיטלים, מים וביוב
 • איתור קרקע ו/או מבנה להקמה, העתקה והרחבת מפעל.
 • היערכות לחירום והגשת בקשות לפיצוי בגין נזק עקיף לאחר מלחמה
 • הכשרת כ"א טכנולוגי
 • תוכנית חונכות להטמעת תהליכי איכות
 • איתור וגיוס כ"א לתעשייה

הרשת המקצועית לתעשיין

 • קהילות מקצועיות המהוות מרכז ומוקד לשיתוף ידע מקצועי, למידת עמיתים, networking, הובלת פרויקטים משותפים, קידום והשפעה על נושאי מדיניות ורגולציה רלוונטית
 • מועדון עסקי למנכ"לים ובכירים
 • קהילת העמיתים לאיכות ומצוינות
 • קהילת משאבי האנוש בדרום
 • סדנאות וימי עיון במגוון רחב של תחומים מקצועיים להעשרת הידע של המנהל והעובד בתעשייה
 • פעילות פורומים משותפים עם מינהלות אזורי תעשייה
 • המרכז להכשרה מקצועית בתחומי האחזקה לעובדים קיימים וחדשים בתעשייה
   
דנה אופיר

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : הגורן 6, פארק תעשיות עומר


טלפון : 08-6466705
054-9718511