icon
איגוד הגז הטבעי

האיגוד מייצג את מירב החברות בתעשיית חיפושי נפט וגז בים וביבשה.

הפורום קם כפלטפורמה ייצוגית לחברות הגדולות והקטנות בכדי לאפשר את הפיכתה של ישראל למעצמת אנרגיה בינלאומית באמצעות התגליות של השנים האחרונות. עיקר הפעילות הינה מול משרד התשתיות הלאומיות, אנרגיה ומים וכן רגולטורים נוספים כגון המשרד להגנת הסביבה משרד החינוך ועוד בכדי להגביר את ההכרות עם הענף.

מטרת האיגוד הינה הגדלת המודעות לחשיבות הגז הטבעי לישראל, שמירה על קרקע רגולטורית יציבה לצורך הבאת מפעילים ומשקיעים, שיפור תדמית הענף בקרב הציבור וכתיבת ניירות עמדה וקיום פגישות עם הרגולטור.
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

יסמין הרמן וייס

שם: יסמין הרמן וייס

תפקיד:

ראש תחום אנרגיה וחקלאות

טלפון: 03-5198859
052-3648475