icon
ענף הקמח 

ענף הקמח מאגד בתוכו טחנות קמח הפועלות בישראל ומספקות את מירב תצרוכת הקמח המקומית למדינת ישראל ובנוסף גם חלק מהתצרוכת באיו"ש. לצורך יצור נשענות טחנות הקמח על יבוא חיטה לצד רכישת חיטה מהשוק המקומי שהאחרונה מוסדרת ע"י נוהל לינקג' שתכליתו הגנה על מגדלי החיטה ושמירת שטחים חקלאים ברחבי הארץ.

פעילות הענף וקבלת החלטות נקבעת ע"י הנהלת הענף ,בעלי טחנות הקמח, מייצג ומקדם פעילות לשיפור הסביבה העסקית מול מקבלי החלטות וקובעי מדיניות, מעניק ייעוץ משפטי ומקיים הכשרות וסמינרים בינלאומיים. בנוסף, הענף מקיים קשרים בינלאומיים מול ארגון מגדלי החיטה האמריקאית U.S WHET) ASSOCIATES)

יו"ר ענף:
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

אורן הרמבם

שם: אורן הרמבם

תפקיד:

מנהל איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובנייה

טלפון: 03-5198845
050-7478858