icon סקרים ומחקרים השוואות בינלאומיות

אלה גורביץ'

המומחה שלך בנושאים הבאים

 

 • מידע כלכלי שוטף – התפתחויות בארץ ובעולם
 • מצגות כלכליות – בעברית ובאנגלית
 • סקירות ותחזיות על מחירי חומרי גלם ואינדיקטורים כלכליים מרכזיים
 • סקרים בנושאים העומדים על סדר היום התעשייתי

לעיון בסקירות המחלקה בנושאי :

 • יצוא (רבעוני)
 • תוצר (רבעוני)
 • מועסקים (רבעוני)
 • חדשות בינלאומיות (חודשי)
 • תחזיות (רבעוני)
 • שכר (רבעוני)
 • סקירות מיוחדות (מזדמן)

לעיון בממצאי סקרי המחלקה.
 

אלה גורביץ'

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198810 / 054-2026720