icon סקרים ומחקרים / השוואות בינלאומיות

אלה גורביץ'

המומחה שלך בנושאים הבאים

  • מידע כלכלי שוטף – התפתחויות בארץ ובעולם
  • מצגות כלכליות – בעברית ובאנגלית
  • סקירות ותחזיות על מחירי חומרי גלם 
אלה גורביץ'

כאן לשירותכם,

ליצירת קשר:


כתובת : רח' המרד 29, ת"א


טלפון : 03-5198806 / 054-2026720