icon
פורום חברות הציוד הרפואי

בפורום חברים מפעלים אשר עוסקים ביצור אביזרים ומכשירים רפואיים (אמ"ר). מרבית הפעילות הינה לשיפור ההליכים הבירוקרטים במסגרת הרגולציה מול משרד הבריאות, בדגש על אגף אמ"ר.

הפורום פועל מול משרד הבריאות על מנת לשפר הליכים רגולטורים אשר מקשים את אישורם של אביזרים ומכשירים רפואיים ולהקל על הבירוקרטיה המסורבלת תוך שמירה על איכות התכשירים ומסייע בקידום הזדמנויות עסקיות עבור מגזר זה.
 

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

מיכאל ספיבק

שם: מיכאל ספיבק

תפקיד:

ראש תחום בריאות ומדעי החיים

טלפון: 03-5198703‏
‎052-8021001