icon
ענף התרופות

הענף מייצג את חברות תרופות המייצרות תכשירים רפואיים בישראל וכולל אנשי מקצוע מתחום הרישום, איכות וניהול סיכונים. מרבית מוצרי החברות הינם תכשירים גנריים, אשר מוזילים את מחירי התרופות בשווקים. הפורום פועל בעיקר מול  משרד הבריאות בנושאי רגולציה בתחומי הרוקחות, התקצוב ועוד ומול משרד המשפטים בתחום הקניין הרוחני. 

עיקר פעילות הענף הינם שיפור הליכי הרישום של תכשירים רפואיים, הקלת הבירוקרטיה המסורבלת תוך שמירה על איכות התכשירים, גיבוש ניירות עמדה בנושא נהלים וניהול דיונים עם משרד הבריאות בנושאים הרלוונטיים באגף הרוקחות.

יו"ר הענף: מר חיים הורביץ, מבעלי טבע תעשיות פרמצבטיות  
 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

יוני 2024

בעלי תפקידים

כרמל פלדמן

שם: כרמל פלדמן

תפקיד:

סגנית מנהל איגוד הכימיה והפרמצבטיקה

טלפון: 03-5198859
050-9478859