icon
הפורום למניעת חרם כלכלי על ישראל

כחלק מהתגברות המאמצים של ארגונים שונים לקדם את נושא החרם הכלכלי על ישראל, הוקם בהתאחדות התעשיינים הפורום למניעת חרם כלכלי על ישראל.

הפורום מסייע לגורמי הסקטור העסקי להתעדכן בתוכניות העבודה של הממשלה ומסייע לפתירת מקרים פרטניים של מפעלים.

הפורום פועל בשיתוף כל הארגונים ומשרדי הממשלה העוסקים בנושא ומסייע לתעשיינים יצואנים למכור את תוצרתם ברחבי העולם.

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

שם:

טלפון: