icon
פורום QIZ

הפורום פועל להביא לידי ביטוי את צורכי התעשייה הישראלית להסכם שנחתם בין ישראל, ארה"ב ומצרים
(QIZ) ולהגדיל את הסחר במסגרתו.

אחת לרבעון מתכנסים התעשיינים המייצאים למצרים ודנים בבעיות ובדרכים להגדיל ולשפר את ההסכם הקיים לתועלת התעשייה הישראלית.

 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

דן קטריבס

שם: דן קטריבס

תפקיד:

מנהל אגף סחר חוץ
וקשרים בינלאומיים

טלפון: 03-5198815
050-9478813