מידע אודות עדכון התעריפים רשות החשמל

שימו לב: רשות החשמל מעדכנת את תעריפי החשמל החל מה- 1 בפברואר 2022.
במסגרת עדכון התעריפים רשות החשמל אישרה עלייה דרסטית של תעריפי החשמל, בניגוד להמלצת התאחדות התעשיינים לנקיטת פעולות קונקרטיות המאפשרות צמצום ניכר בעליה התעריפית. בימים האחרונים אנו פועלים ביתר שאת מול הממשלה במספר מישורים על מנת למנוע או למתן את העלייה ונעדכנכם בהתאם להתפתחויות.