עדכון לגבי כניסת עובדים פלסטינים

החל מיום ב׳ הבא, לא תתאפשר כניסת פועלים פלסטינים משטחי יו"ש שלא השלימו את החיסון השלישי. 
פועלים שטרם עברה חצי שנה מהחיסון השני יכולים להמשיך ולעבור במעברים עד לתום תקופה של חצי שנה ואז יחוייבו באופן אוטומטי במנת הדחף.

יצויין כי קיים מענה סדור לחיסון מנת הדחף ברשות הפלסטינית.