מידע לגבי פרסום בדבר חובת בידוד למחוסנים ומחלימים

 בעקבות פניות תעשיינים, אנו מדגישים כי הפרסום בדבר חובת בידוד למחוסנים ומחלימים החוזרים מחו״ל הינו בגדר המלצות בלבד ולא הנחיה מחייבת (בשלב זה). הורה שאינו מחוסן ונכנס לבידוד יקבל רק 50% מגובה השיפוי.