רשות המסים החליטה להקדים תשלום מקדמות למענק

לעדכונכם, רשות המסים החליטה להקדים תשלום מקדמות למענק השתתפות בהוצאות קבועות עבור בקשות שיוגשו עד לתאריך 04/04/21
המקדמות עבור בקשות אלו ישולמו תוך שבוע ימים מיום הגשת הבקשה וגובה המקדמה יעמוד על 60%.
להודעת רשות המסים