העירייה והתאחדות התעשיינים במאבק על רקע תעריפי הארנונה לתעשייה