לעדכונכם, התאחדות התעשיינים פנתה לקבלת היתר כללי להעסקה בשעות נוספות מעבר למכסת השעות הנוספות המותרת בעת שגרה.

לפי שעה, ככל שמפעל הזקוק להיתר להעסקה בשעות נוספות מעבר למכסה המותרת, עליו לפנות בבקשה מתאימה למשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים. את הבקשות יש להגיש לממונה על חוק שעות עבודה ומנוחה במשרד העבודה הרווחה והשירותים החברתיים, בטופס ובדרכי ההגשה המפורטים בקישור בסוף ההודעה.
אגף עבודה בהתאחדות התעשיינים עומד לרשותכם בכל שאלה והסבר:
מנהל המשפט הקיבוצי עו"ד מוטי עזרן בטל' 03-5198824motia@industry.org.il ,
ראש תחום משפט עבודה פרטי, עו"ד מוריה ברבי 03-5198731 moriah@industry.org.il מנהלת האגף, מיכל וקסמן חילי 03-5198819 michalh@industry.org.il
 

קישור להגשת בקשה להעסקה בשעות נוספות מעבר למכסה המותרת

נעדכן עם קבלת תשובה.