המשכיות עסקית בצל נגיף הקורונה:המלצות לצמצום התפשטות הנגיף במפעלים והבטחת רציפות היצור

התפשטות נגיף הקורונה בעולם ובישראל הינו אחד האתגרים המשמעותיים עימם מתמודדת הכלכלה העולמית, וחשיבות רציפות הייצור ושרשראות האספקה בתעשייה. בחודשים האחרונים פעלה התאחדות התעשיינים במטרה להביא הבאות לצמצום הסיכון במפעלים ולמניעת הידבקות, במטרה לאפשר את רציפות הייצור במפעלים לצד שמירה על בריאות העובדים, גם תחת החמרה במצב התפשטות נגיף הקורונה. לצד הנחיות משרד הבריאות והרשויות למניעת ההתפשטות הנגיף בישראל, ישנה החובה להביא לרציפות ושימור יכולות הייצור בתעשייה הישראלית, זאת במטרה להבטיח את המשך אספקת המוצרים והשירותים במשק, תוך הקפדה על מניעת התפשטות הנגיף בקרב עובדי המפעלים.

יודגש כי מדובר בהמלצות בלבד אשר אינן מתאימות בהכרח לכל חברה, וכי על כל חברה לפעול בהתאם למאפייניה, לשיקוליה ולגורמי הסיכון בתחומה.

לצפייה בהמלצות לחץ כאן