עובדים פלשתינאים בתעשייה -ינואר 2017

 

‏09 ינואר 2017
‏י"א/טבת/תשע"ז
לכל חברי ההתאחדות
חוזר מס' 2/2017
 

לכבוד

המנהל/ת הכללי/ת

 

הנדון: עובדים פלשתינאים בתעשייה

 

  1. ביום 18.12.16, לאחר מאמצים רבים אשר הושקעו בכך מצד התאחדות התעשיינים, התקבלה החלטת ממשלה בדבר הקצאת מכסה בת 2200 עובדים פלשתינאים לענף התעשייה והשירותים.
     
  2. החלטה זו תמומש בחודשים הקרובים, ולקראת ולצורך ביצועה אנו מבקשים להכיר את צורכי כוח האדם הנדרשים במפעלכם, באמצעות הלינק להלן, בו עליכם למלא את מספר העובדים החסרים בכל אחד מהמקצועות המפורטים.
     
  3. לפרטים ניתן לפנות לגב' אביבה קרני, מזכירת האגף, בטל' 03-5198819 או בדוא"ל  avivak@industry.org.il

 

 

 

מיכל וקסמן-חילי, עו"ד

ראש אגף עבודה