מידע נוסף - שפכי תעשייה

למידע נוסף בנושא מתוך אתר המשרד להגנת הסביבה לחצו כאן>>

 

טיוב רגולציה:

כחלק מהתהליך הבין-משרדי להפחתת הנטל הרגולטורי על התעשייה, התאחדות התעשיינים נמצאת בהידברות שוטפת מול משרדי הממשלה לסקירת הרגולציה הקיימת וזו שבהתהוות לזיהוי תקינה עודפת וקידום פישוט התהליכים.

הנושא הראשון שעלה לטיפול המשרדים השונים היה הליך ניטור שפכי תעשיה. על מנת לחסוך בדיגומים עודפים והעלאת אמינות הדיגומים, יצרו המשרד להגנת הסביבה, רשות המים ומשרד הבריאות תורה אחודה לדיגום שפכי תעשייה.

- לקריאת המדריך לדיגום שפכי תעשייה, ינואר 2018 לחצו כאן>>

- לצפייה במצגת בנושא עומס רגולטורי בתחום הסדרת שפכי תעשייה לחצו כאן>>

 

כללי שפכי מפעלים:

בהתאם לכללי תאגידי המים (הזרמת שפכי מפעלים לביוב) שנכנסו לתוקף באוקטובר 2011, מחוייבים המפעלים לעמוד בערכים מירביים למזהמים השונים ולשלם בעבור חריגות על העומסים האורגניים המוזרמים למערכת הביוב הציבורית. הפיקוח על שפכי המפעלים נעשה ע"י תאגידי המים בתוכנית ניטור המותאמת לכל מפעל.
התאחדות התעשיינים פועלת רבות מול רשות המים לעדכון הכללים מעת לעת וכן עוזרת באופן פרטני למפעלים ליישום טכנולוגיות טיפול והתמודדות עם תאגידי המים.

- לנוסח כללי הזרמת שפכי מפעלים עדכון שנת 2017, מתוך אתר "נבו", לחצו כאן>>

- לנוסח כללי תעריפים עדכון שנת 2017, מתוך אתר "נבו", לחצו כאן>>

- למענה המשרד להגנת הסביבה להערות התאחדות התעשיינים בנושא "הגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה"
   מיום 3.6.19, לחצו כאן>>
-
להתייחסות המשרד להגנת הסביבה בנושא הנחיות להגשת בקשות להקלות בשפכי תעשייה - לחצו כאן >>