icon
פורום מנהלי איכות סביבה

פורום מנהלי איכות סביבה הינו וועדה ציבורית המורכבת מתעשיינים ממפעלים קטנים, בינוניים וגדולים המייצגים את ענפי התעשייה השונים, המשמשים בתפקידי ניהול ותפעול בתחום השמירה על הסביבה.

הפורום מייצג את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאי פעילות התעשייה לשמירה על הסביבה, כגון: הפחתת פליטות לאוויר, הפחתת מזהמים בשפכים לביוב ובהזרמה לים, אחזקת חומרים מסוכנים, תווים תקנים ודיווחים הנוגעים לאיכות הסביבה, הטמעת טכנולוגיות קלינטק בתעשייה, קידום תמיכות ממשלתיות בנושא, קיום הכשרות בתחום לתעשייה ועוד.

חברי הועדה מקבלים דיוור שוטף על עדכוני רגולציה, חידושים טכנולוגיים ופסיקות משפטיות רלוונטיות בתחום.

במהלך השנה מתקיימים מפגשים שונים הכוללים: מפגשים מקצועיים, סדנאות וכנסים. במפגשים אלו זוכים חברי הוועדה לרישות עסקי עם עמיתיהם בתעשייה ולהיכרות אישית עם קובעי המדיניות בתחום.

תחת פורום מנהלי איכות סביבה פועלות וועדות מקצועיות: וועדת אוויר והתחממות גלובאלית, וועדת חומרים מסוכנים וועדת שפכים וקרקעות מזוהמות.

יו"ר הפורום: מר משה אחימס, סמנכ"ל איכות , בריאות, בטיחות, וסביבה גלובלי, קבוצת אדמה

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

ניר קנטור

שם: ניר קנטור

תפקיד:

מנהל איגוד תעשיות הכימיה, פרמצבטיקה ואיכות הסביבה

טלפון: 03-5198858
050-7478805