פסולת מחזור וכלכלה מעגלית

בהתאם לעקרון "אחריות יצרן מורחבת" חלות על המפעלים חובות נוספות, בין השאר הטיפול בפסולת מוצריהם ואריזות מוצריהם. 
התאחדות התעשיינים מלווה את הרגולציה המתפתחת בנושא (כגון חוק האריזות, חוק פסולת אלקטרונית ועוד) ומקדמת את ענף המיחזור, כמו כן מסייעת ההתאחדות באופן פרטני למפעלים למצוא פתרונות סביבתיים לפסולת ברשותם, לשיפור השפעות הסביבתיות לאורך חיי המוצר ולעמידה בדרישות הרגולציה.
- לסקירה על ענף המיחזור - לחצו כאן >>
- למידע אודות סיוע למפעלים בניתוח זרמי הפסולת השונים שלהם ותיווך למציאת פתרונות לטיפול בפסולות, לחצו כאן >>
- לעדכון לגבי שיטת הדיווח המצומצמת לעניין חוק האריזות עד 300 טון :
 * אישור מנהל האריזות, לחצו כאן >>
 * נספח דיווחים שיצורף להסכם ההתקשרות עם היצרן/יבואן, לחצו כאן >>

התאחדות התעשיינים שותפה לקביעת עקרונות סוף מעמד פסולת בישראל – EOW
*למידע - לחצו כאן >>
*למצגת יעדי מחזור - לחצו כאן >>
*למצגת יישום סוף פסולת - לחצו כאן >>

כלכלה מעגלית :

- למאמר דעה בנושא כלכלה מעגלית שנכתב על-ידי נעמה כרמון, ראש תחום איכות סביבה בהתאחדות התעשיינים,
  לחצו כאן >>