מצגות מקורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ה

לכבוד
משתתפי קורס עמידה בתנאי סייבר לקבלת היתר רעלים מחזור ה

- מצגת ממפגש ראשון, 30.4.2023 בנושא מבוא ואירועי סייבר בתעשייה - לחצו כאן >>
- מצגת ממפגש שני, 3.5.2023 בנושא מבוא לחומרים מסוכנים - לחצו כאן >>

מצגת ממפגש שלישי, 7.5.2023 בנושא מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 1 - לחצו כאן >>
- מצגת ממפגש רביעי, 10.5.2023 בנושא מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 2 - לחצו כאן >>
- מצגת ממפגש חמישי, 14.5.2023 בנושא מושגי יסוד בהגנת סייבר - חלק 3 - לחצו כאן >>
- מצגת ממפגש שישי, 17.5.2023 בנושא מבוא להאקינג - לחצו כאן >>
- מצגות ממפגש שביעי, 21.5.2023 בנושא שרשרשת התקיפה - לחצו כאן >>
  ובנושא סייבר במערכות תעשייתיות - לחצו כאן >>
- מצגת ממפגש שמיני, ניהול סיכוני סייבר - לחצו כאן >>
- למילוי משוב לקורס סייבר מחזור 5 - לחצו כאן >>