אגף חינוך, הכשרה ותעסוקה


האגף מקדם ומוביל מדיניות לחיזוק הון אנושי לתעשייה באמצעות תוכניות להכשרה מקצועית ותעסוקה וטיפוח חינוך טכנולוגי משלבי הגיל הצעיר.
ברמת המאקרו, האגף פועל לייצוג התעשייה בנושאים אסטרטגיים הנוגעים להכשרה ותעסוקה, יצירת שותפויות עם ארגונים ממשלתיים, אקדמיים ופילנתרופיה וקידום פעילות משמעותית לפיתוח עתודות כוח אדם מקצועי בטווח הקצר והארוך.
ברמת המיקרו, האגף מקדם תוכניות סיוע מיידיות עבור תעשיינים, וזאת באמצעות איתור משאבים והפעלת שותפויות להכשרה ותעסוקת עובדים בטווח הקצר, ירידי תעסוקה, סקרי כוח אדם והכשרות, כלי סיוע ותמיכה בנושאי הכשרה וקליטה וחיבורים משמעותיים לאוכלוסיות תוך ליווי התהליכים בכל שלב.
 

  • קידום תוכניות ומשאבים להכשרה ותעסוקה בתעשייה
  • פיתוח מודלים ותוכניות אסטרטגיות להכשרות ותעסוקה של עובדים קיימים, חדשים ועולים
  • מתן כלי סיוע לאיתור כוח אדם מקצועי
  • ניתור צרכי כוח אדם והכשרות בתעשייה
  • חיבור אקדמיה - תעשייה
  • קידום החינוך הטכנולוגי מגיל צעיר

בעלי תפקידים:

אורית רמון

שם:

אורית רמון

תפקיד: מנהלת אגף חינוך, הכשרה ותעסוקה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198746
054-8181371

תמר הרן

שם:

תמר הרן

תפקיד: ראש תחום חינוך, הכשרה ותעסוקה

כתובת: המרד 29, תל אביב

טלפון: 03-5198827
054-7494934

לוח אירועים