icon
חטיבת הבנייה

חטיבת הבנייה מאגדת בתוכה את תעשייני ענף הבנייה והענפים המשיקים לו, המהווה נדבך מרכזי במשק בכלל ובתעשייה בפרט ומקדמת את האינטרסים הכללים והעסקיים של ענף הבנייה מול גופי המדינה והתכנון. 

החטיבה מספקת פתרונות לאתגרים הניצבים הן בפני התעשיין הבודד במסגרת שירותי ההתאחדות והן בפני ענף הבנייה כולו. החטיבה פועלת לקידום מהלכים לעידוד ענף הבנייה בישראל תוך קידום מוצרים כחול לבן, הפחתת עלויות, האצת קצב הבנייה, הפחתת בירוקרטיה, התנהלות וייצוג מול מכון התקנים והסרת חסמים רגולטורים. במסגרת החטיבה פועלים הפורומים הענפיים הבאים: פורום יצרני אבן, פורום בנייה ירוקה, פורום יצרני זכוכית, פורום רעפים ופורום מחצבות.

החטיבה מקיימת קשרי עבודה עם הגופים הבאים: משרד התשתיות, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגה"ס, קבינט הדיור, התאחדות הקבלנים ומכון התקנים. זאת במטרה לחזק את האינטרסים המשותפים ולקדם את יעדי החטיבה. במסגרת פעילותה מקיימת החטיבה מגוון פעילויות במהלך השנה; כנס שנתי, מפגשים מקצועיים, תערוכות בארץ ובעולם ומקדמת פעילות תקשורתית ויחסי ציבור ענפיים. 


יו"ר החטיבה: יצחק בז'רנו, מנכ"ל, תעשיות רדימיקס

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

בעלי תפקידים

עידן זינאל

שם: עידן זינאל

תפקיד:

מנהל לקוח

טלפון: 03-5198847
058-4022289