icon
ועדת אנרגיה

ועדת האנרגיה מורכבת מתעשיינים, שהינם צרכני אנרגיה גדולים, בינוניים וקטנים בתעשייה הישראלית. הועדה עוסקת במגוון רחב מאוד של נושאים בתחום האנרגיה, המשפיעים על כלל מפעלי התעשייה.

הועדה מייצגת את התעשייה מול מקבלי החלטות ומגבשת את מדיניות התאחדות התעשיינים בנושאים במשק האנרגיה;  אמינות הספקת חשמל לתעשייה והפחתת עלויות, גז טבעי לתעשייה, דלקים (מזוט, סולר, גפ"מ) והתייעלות אנרגטית.

בנוסף, מסייעת הועדה לפתרון בעיות פרטניות של מפעלים בתחומי האנרגיה, כגון: בדיקת חשבונות החשמל, חיסכון באנרגיה והפחתת עלויות, הענקת מידע לגבי תעריפי תשומות האנרגיה ועוד.

יו"ר ועדת אנרגיה: גבי ביטון, מנכ"ל חברת קויס טכנולוגיות בע"מ 

לוח אירועים


כפתורי סינון אירועים על פי פרמטרים

חדשות ועדכונים


בעלי תפקידים

אלעד נצר

שם: אלעד נצר

תפקיד:

מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות

טלפון: 03-5198739
050-7194700