אסיפה כללית ובחירת יו"ר חדש בהשתתפות ראשי ערים במרחב י- ם 20.11.2018

מר אבי בן חמו, מנכ"ל מ. ש אלומיניום נבחר לכהן כיו"ר במרחב ירושלים, כמו כן נבחרו חברי הנהלה וועדת ביקורת.

באסיפה השתתפו ראש העיר ירושלים, מר משה ליאון, ראש העיר בית שמש, ד"ר עליזה בלוך, נשיא התאחדות התעשיינים, מר שרגא ברוש, מנכ"ל התאחדות התעשיינים, מר רובי גינל ותעשייני המרחב.