שלח לחבר

אסיפה כללית ובחירת יו"ר חדש בהשתתפות ראשי ערים במרחב י- ם 20.11.2018