*העסקה בשעות נוספות*

נעדכן בהמשך לחוזרנו מיום 10.10.23 ולעדכונינו העיתיים בנושא, בדבר פרסום היתר להעסקה בשעות נוספות, כי *תוקף ההיתר* (באותם תנאים) *הוארך שוב, ובשלב זה עד ליום 7.2.24.* 

לכל שאלה בנושא ניתן לפנות *לאגף עבודה ומשאבי אנוש* בהתאחדות התעשיינים, על פי הפרטים הבאים:

עו"ד מוטי עזרן, מנהל תחום משפט עבודה קיבוצי
050-8909053

עו"ד מוריה ברבי, מנהלת תחום משפט עבודה פרטי
050-6341777


או לעו"ד מיכל וקסמן-חילי
ראש האגף
050-9478842