דמי הבראה 2023

נעדכנכם, כי ביום 20.9.23, פורסם צו הרחבה להסכם קיבוצי בדבר השתתפות המעסיק בהוצאות הבראה ונופש, לפיו גובה השתתפות המעסיק בהוצאות ההבראה והנופש של עובדיו לכל יום הבראה יעמוד על 418 שקלים חדשים.

לפרטים נוספים ולחוזר לחץ כאן