יום הבחירות לרשויות המקומיות – אי תשלום למי שאינו תושב ישראל

 

בהמשך לפועלה של התאחדות התעשיינים להסדרת סוגיית התשלום לעובדים זרים עבור ימי בחירות בהם חל שבתון, אעדכן כי תוקן בימים האחרונים חוק הרשויות המקומיות, כך שמעסיקים לא יחויבו לשלם למי שאינם תושבי ישראל, ושממילא אינם בעלי זכות בחירה, תשלום נוסף בגין יום הבחירות לרשויות המקומיות.

 

לחוזר  לחץ כאן