הודעה ליבואנים- עדכון תהליך הגשת בקשה מקוונת לשחרור מזון מתחנות ההסגר


להלן נוסח הודעה ליבואנים:

שירות המזון הארצי, ממשיך לערוך שינויים טכנולוגיים במערך הייבוא במטרה לשפר ולייעל את הליך היבוא.

החל מתאריך 1.2.2019, יבואן יצרף לבקשה  המקוונת לקבלת תעודת שחרור את כלל המסמכים  הנדרשים לצורך בדיקת הבקשה ומפורטים בטופס המקוון.

יובהר, שבנוסף להגשה המקוונת של תיק המסמכים , יבואן ימשיך להגיש לתחנת ההסגר את תיק המסמכים באופן פיסי כפי שנעשה כיום.