שלח לחבר

הודעה ליבואנים- עדכון תהליך הגשת בקשה מקוונת לשחרור מזון מתחנות ההסגר