ישיבה בנושא התמודדות התעשייה עם המשבר במשק הבנייה 14.04.24