מפגש הוועדה לתכנון ובנייה בנושא איתור קרקעות

 הנכם מוזמנים למפגש בנושא: איתור קרקעות הקמה והרחבת מפעל.

המפגש יכלול דיון מקצועי בהשתתפות הנהלת רשות מקרקעי ישראל, מינהל אזורי תעשייה-משרד הכלכלה וגורמי מקצוע

נוספים.

סדר יום
09:30-09:45
התכנסות ו - networking
09:45-10:00
דברי פתיחה

ירון קמחי, יו"ר מרחב ירושלים

הדר מרלי, מנהלת מרחב ירושלים

אלעד נצר, מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, התאחדות התעשיינים

 

10:00-10:30
תכנית שיווק קרקעות לתעשייה לשנים 2024

מר עידן ורטהיים - מנהל אגף עסקאות, רשות מקרקעי ישראל

10:30-11:00
הליך הקצאת קרקע בפטור במכרז

 גב' נורית צור רבינו - מנהלת מינהל אזורי תעשייה, משרד הכלכלה

11:00-11:30
תכנון ובנייה דגשים להקמה והרחבת מפעלים

מר עמית נשרי - מנכ"ל, חברת א. לאפיס

12:00
סיום

לפרטים נוספים:                

אורי זלינגר, כלכלן המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, התאחדות התעשיינים oris@industry.org.il