פנייה בעניין אפליה/הדרה ממכרזים ציבוריים

מטה "מיוצר בישראל" (כחול-לבן) בהתאחדות התעשיינים, פועל להעדפת תוצרת הארץ, על בסיס ההכרה כי התוצרת הישראלית הינה בעלת כושר תחרות ביבוא, הן במחיר והן באיכות. בין פעילותיו, המטה מטפל באופן שוטף בתלונות של תעשיינים בנוגע לאי העדפת רכישת תוצרת הארץ (כחול-לבן) במידה וישנה הדרה או אפליה במכרזים ציבוריים. המטה פועל מול כלל הגורמים הרלוונטיים, על מנת לבחון את תנאי המכרז ולממש את תכלית ההעדפה לתוצרת הארץ. במקרים מסוימים ובהתאם לתוצאות הבדיקה ועמדת היצרנים, פועל המטה גם לעצירת ההליך המכרזי עד להכרעה באשר לאופן והיקף מתן ההעדפה. 
הטיפול כולל בדיקה של התלונה כדי לוודא אם אכן נעשתה אפליה לרעה, ובהמשך פנייה למפרסם המכרז והגורמים הרלוונטיים במטרה לתקנו. 
 
הטיפול בתלונה נעשה בתיאום מלא עם התעשיין הפונה.
 
אם גם אתם נתקלתם בהדרה או אפליה, אתם מוזמנים לפנות אלינו במטרה לבחון את הנושא ולפעול כנדרש למימוש חובת ההעדפה 
 
לפרטים נוספים ניתן לפנות במייל Liorc@industry.org.il  או בנייד 050-9888077