פעילות לקידום חינוך מקצועי-טכנולוגי

ממצאי סקר צרכי כוח אדם והכשרות בתעשייה לשנת 2023 של התאחדות התעשיינים מעלה כי המחסור בהנדסאים בתעשייה עומד על כ-2,000 הנדסאים בוגרי המכללות הטכנולוגיות ו-י"ג-י"ד. אולם המקור למחסור זה מתחיל עוד בבתי הספר המקצועיים-טכנולוגיים, במשרד החינוך ומשרד העבודה. 

ישראל היא המדינה היחידה בה החינוך המקצועי-טכנולוגי נמצא תחת פיקוח של שני משרדי ממשלה שונים ובמידה מסוימת מתחרים. תחת משרד העבודה, היחידה להכשרת נוער באגף להכשרה מקצועית (הפועלים במסגרת חוק החניכות) פועלים 62 בתי ספר עם כ-11,000 תלמידים ותלמידות, ואילו תחת משרד החינוך, מינהל חינוך טכנולוגי (הפועלים במסגרת חוק חינוך חובה) פועלים כ-1300 בתי ספר טכנולוגיים ומשולבים (עיוני וטכנולוגי), עם כ-176,000 תלמידות ותלמידים. 

לאורך השנים חלו תמורות בחינוך המקצועי-טכנולוגי, נפתחו ונסגרו מגמות וכן נעשו שינויים מבניים. רק לאחרונה, לאור התפטרותו של ראש מינהל חינוך טכנולוגי במשרד החינוך, הוחלט במשרד לאחד את המינהל תחת מינהל חדשנות וטכנולוגיה, במהלך שעורר חששות רבים בקרב בכירי המשרד כי הדבר יביא לצמצום פעילותו ופגיעה במגמות הלימוד ובתלמידים. 

לאור זאת, פנינו לשר החינוך בקריאה לפעול לטיפוח החינוך המקצועי-טכנולוגי ולוודא כי לא ייגרם לו נזק לאור השינויים הארגוניים. בנוסף, קיימנו פגישת היכרות ראשונה עם סמנ"כלית חדשנות וטכנולוגיה, הגב' מירב זרביב. בפגישה העלנו את החששות וקראנו לחיזוק שיתוף הפעולה עם התאחדות התעשיינים על-מנת להבטיח כי תכנית הלימוד בכ-20 המגמות בחינוך הטכנולוגי במשרד החינוך מותאמות לצרכי התעשייה והמשק. כמו-כן, העלנו את הצורך לבחון מגמות שאין להן היבט טכנולוגי "אמיתי" כדי שהמשאבים יושקעו במגמות בהן יש צורך אדיר, כדוגמא המגמות ההנדסיות, חשמל, אלקטרוניקה ו-CNC. בפגישה סוכם כי התאחדות התעשיינים תהיה שותפה בוועדת החומש עליה הכריזה הסמנכ"לית. 

במקביל לכך, גם בחינוך הטכנולוגי העל-תיכוני (במכללות הטכנולוגיות ו-י"ג-י"ד), אנו פועלים, מעורבים ובין השאר גם שותפים בוועדה הציבורית לחיזוק ההשכלה הטכנולוגית בישראל, בראשות פרופ' צבי אקשטיין, שהחלה את פעילותה לאחרונה. 

כמו-כן, במסגרת שיתוף פעולה שהחל השנה עם "רשת חינוך עתיד", ביקרנו בכמה בתי ספר מקצועיים בדרום ובהמשך לכך קידמנו חיבור לתעשייה על-מנת לייצר שותפות המשכית בצורת סיורי חשיפה לתעשייה, מנטורינג לתלמידים, הכשרות למורים ועוד. 

אם גם אתם מעוניינים להיות מעורבים בקידום החינוך המקצועי-טכנולוגי, מוזמנים להצטרף לוועדה ולהתשלב בפעילותנו. לפרטים נוספים יש לפנות לתמר הרן: tamarh@industry.org.il