קידום תעסוקת חרדים

בסקר צרכי כוח אדם והכשרות בתעשייה 2023 שביצענו בהתאחדות התעשיינים הוספנו פרק שנוגע להכשרות ותעסוקת חרדים בתעשייה, מתוך ראייה אסטרטגית של המגמה הממשלתית להשקעה במגזר זה. ממצאי הסקר הצביעו על כך ש-53% מהמתעשיינים מעסיקים או העסיקו בעבר חרדים במשרות של בלתי-מקצועיים (37%), מפעילי מכונה (16%), מחסנאים (13%), מהנדסים (5%), עובדי בקרה ואבטחת איכות (5%), טכנאים (5%), הנדסאים (5%) ועוד (15%). עיקר הביקוש לחרדים היה בצפון (בהתאם לביקוש הכללי לעובדים בתעשייה), כאשר רוב התעשיינים (83%) העסיקו בין 1-5 חרדים ב-5 שנים האחרונות. כך, שהפוטנציאל התעסוקתי לחרדים בתעשייה הינו גבוה ויש לפעול לממשו. 

ממצא אחר שגילינו בסקר הוא היקפי המשרה. בעוד שדו"ח "תעסוקת חרדים – מבט על" של מרכז המחקר והמידע של הכנסת מצביע על כך שרק 37% מכלל הנשים
החרדיות העובדות הינן מועסקות במשרה מלאה, בתעשייה שיעורם עולה ל-56%. בנוסף, פחות משליש מהגברים החרדיים מועסקים במשרה מלאה בממוצע במשק, בעוד שבתעשייה שיעורם עולה ל-84%! מכאן משתמע כי חרדים בתעשייה - גברים ונשים - עובדים באופן יחסי בהיקפי משרה גבוהים יותר בהשוואה לענפי משק אחרים ומשום כך יש לעודד ולהגדיל את שיעור התעסוקה שלהם בתעשייה ובכך להביא להגדלת הפריון במשק.

לאור כל זאת, החלטנו באגף לשים דגש על תעסוקת חרדים וליצור יותר חיבורים משמעותיים עם ארגונים רלוונטיים על-מנת לקדם נושא זה. כך למשל, קידמנו דיון בוועדת העבודה והרווחה בכנסת, בראשות ח"כ ישראל אייכלר, אשר התקיים ב-6/02/24. בנוסף, חיזקנו את הקשר עם מינהלת התעסוקה של עיריית בית שמש ויחד איתם קיימנו סיור ב-3/03/24 לרכזי תעסוקה של עמותות וארגונים בקהילה ב-3 חברות תעשייה: עמינח, ACP ויקבי ברקן. 

מעבר לכך, אנו עומדים בקשר עם ארגונים נוספים כמו מרכזי "כיוון" ("מפתח" לשעבר) של מינהל אוכלוסיות במשרד הכלכלה במטרה לבצע סיורים נוספים שיביאו לכדי השמות בפועל. 

אם גם בחברה שלכם מעוניינים ויכולים להעסיק חרדים, צרו עמנו קשר ואנו נבצע את החיבור ונדאג לקיים סיור אצלכם בחברה. לפרטים נוספים יש לפנות לתמר הרן: tamarh@industry.org.il