ועדת אקשטיין לבחינת התאמת מגמות לימודי הנדסאים לצרכי המשק יצאה לדרך!

אנו שמחים לעדכן על הקמתה של וועדה ציבורית לבחינת התאמת מגמות הלימוד במסלולי טכנאים והנדסאים לצורכי המשק. הוועדה הוקמה מתוקף החלטת ממשלה 171 מיום 24 בפברואר 2023 בה הוחלט להטיל על משרד העבודה את משימת הקמתה.

במסגרת הוועדה ייבחנו אופציות לפתיחה או סגירה של מגמות, עדכון מגמות קיימות וכן מדרג התעריף של מגמות. הוועדה, שתכלול נציגים מן התעשייה, נציגי מכללות ונציגים מאגף התקציבים במשרד האוצר, תסתמך על בדיקת שוק בנוגע לביקושים קיימים ועתידיים בשוק העבודה הישראלי, שכר בוגרים, וכן סקירות בינלאומיות, ותמליץ לשר העבודה על פתיחה, סגירה או עדכון מגמות.

לצפייה במצגת נתוני מה"ט>>

חזון הוועדה

העלאת ההון האנושי של פרטים שאינם פונים לאקדמיה, כדי להעניק להם תעסוקה איכותית, לתת מענה לצרכי המשק בידע ובכישורים ולתרום להעלאת פריון העבודה, באמצעות השכלה על-תיכונית איכותית המקנה לפרטים כישורי תעסוקה רלוונטיים בהלימה

להמלצות וועדת התעסוקה 2030.

מטרות הוועדה

  • המלצה על הוספה, סגירה ושינוי מגמות הלימוד במה"ט, בדגש על הוספת תוכניות לימודים למשלחי יד בביקוש שאין עבורם הכשרות מתאימות, ובעקבות השוואה בינלאומית של מגמות לימוד דומות שאינן נלמדות באקדמיה, ושנלמדות במערכות מקבילות בארץ או בחו"ל
  • בניית המצפן להכשרות על-תיכוניות לא אקדמיות והתאמת תעריף המגמות בהתאם, לרבות בלימודי הנדסאים במשרד החינוך (ככל שיתאפשר(
  • התאמת היעדים שנקבעו בהחלטת הממשלה לשינויים במגמות הלימוד בהתאם לצורכי המשק
  • קידום צעדים ליישום הליכי אקרדיטציה הלכה למעשה בין מכללות טכנולוגיות למוסדות אקדמיים וזאת בהתאם להחלטת מל"ג על הכרה אפשרית עד שליש תואר
  • קידום מעורבות המעסיקים בתכני הלימוד ובהתמחויות במסגרת לימודי מה"ט
  • המלצה על פעולות נדרשות להתמודדות עם חסמים של אוכלוסיות שונות בפני השתלבות בהכשרה והשכלה על-תיכונית

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק במפגשי הוועדה הפתוחים לציבור ולהציג את הצורך המשמעותי לטכנאים והנדסאים בתעשייה. לפרטים נוספים והרשמה יש לפנות לתמר הרן: tamarh@industry.gov.il