שומרים על החיים ביחד

כולנו שואפים לחיים בטוחים וטובים כאן ורואים גם את גילויי האחריות וההתגייסות המשותפת בחברה היהודית והערבית. הקמפיין הזה, בתמיכתנו ובהשתתפות עובדי תעשייה, מטרתו להדגיש ולהראות לציבור היהודי והערבי בישראל שאנחנו מסוגלים לנצח את התחזיות השליליות ואת הקולות הקיצוניים, להוכיח שאפשר להצליח להתעלות על הפחדים ולהתייצב ביחד מתוך אחריות על עתידנו ולמען עתיד מדינת ישראל.