עמוד שאלות ותשובות מטעם רשות המסים - הקצאת חשבוניות

במסגרת החוק להתייעלות הכלכלית לשנים 2023-2024 אושר תיקון לחוק מע"מ כהוראת שעה ביחס למספרי חשבוניות ע"י רשות המיסיםבמסגרת התוכנית תפעיל רשות המיסים מערך בקרה דיגיטלי על עסקאות בין עוסקים, באמצעות הקצאת מספרי אישור לחשבוניות במועד הוצאתן. 

על כול עסק אשר מוציא חשבונית מס הגבוהה מסכום של 25,000 ₪ נדרש לקבל באופן ממוחשב מהמערכת של רשות המיסים מספר סידורי ייחודי שיוטבע על אותה חשבונית מס. ללא המספר הסידורי, הקונה לא יהיה זכאי לנכות את המע"מ הכלול באותה חשבונית מס.

על מנת להבהיר את הנושא, ולתת מענה על השאלות הנפוצות, רשות המיסים הוציאה עמוד שאלות ותשובות בדבר מודל הקצאת החשבוניות.

לצפייה בעמוד שאלות ותשובות בנושא הקצאת חשבוניות אנא לחץ/י כאן