קול קורא לציבור להעלות רעיונות ועמדות לשיפור ענף המעליות והמעלונים בישראל

תקני המעליות הינן תקנים רשמיים ובנוסף חלה עליהם חובת תו תקן לפי צו התקנים (חובת תו תקן) תשמ"ב 1981.

מתוך כ-30 מוצרים להם יש חובת תו תקן 6 מוצרים הם מעליות מעלונים ונגזרותיהם.

מאז התקנת התקנים הרלוונטיים לענף, היקף שוק המעליות החדשות והמחודשות גדל פי 3 ללא התאמה דיה של תחום הרגולציה לקצב הגידול.

צו התקנים הוא מלפני 42 שנה ומחייב שינוי/ביטול. בשונה מהעבר, כלל המעליות כיום מיוצרות באירופה, יפן, סין, חלק מארה"ב וכו' עם תקן אירופאי מוכר.

מכאן יוצא כי החברות בארץ מבצעות התקנה, ו/או שירות ותחזוקה. מיותר הצורך בבדיקת התאמת המוצר עצמו לתקן הישראלי שהוא אימוץ של התקן האירופי.

ב 19 ביוני 2023, התקיים דיון בוועדת הכלכלה של הכנסת בראשותו של ח"כ שלום דנינו בנושא התקינה למעליות ומעלונים  - מצ"ב פרוטוקול הדיון >>

בהמשך לדיון הנ"ל בכנסת, הממונה על התקינה במשרד הכלכלה יצא בפרסום קול קורא לציבור לעלות רעיונות ועמדות לשיפור ענף המעליות והמעלונים בישראל (במקור: מועד אחרון להגשה עד ל20.08.23)

לקול הקורא >>

פורום חברות המעליות קיבל דחיה לקול הקורא עד 20.09.23. מכאן, פועל הפורום לגבש עמדה משותפת של הענף ולהגישה לממונה על התקינה.

לפרטים נוספים - גיל רגב 0509478743 gilr@industry.org.il