שותפות גלגל התנופה והתעשייה הקיבוצית הושקה באירוע חגיגי

עשרות תעשיינים מהתעשייה הקיבוצית, נציגי ממשלה, מכללות וארגונים חברתיים הגיעו לאירוע השקה של שותפות מעסיקים בתעשייה הקיבוצית.

התוכנית תפעל לצמצום פערים תעסוקתיים במקצועות ליבה ופיתוח הון אנושי במעבר מהתעשייה הקיבוצית הנוכחית, לתעשייה 4.0. התוכנית הינה פרי יוזמה של אגף חינוך הכשרה ותעסוקה ואיגוד התעשייה הקיבוצית בשיתוף והפעלה של "גלגל התנופה" מבית ציונות 2000.