קול קורא 8/2023 – תמיכה בחברות / עוסקים מורשים / שותפויות לקידום מיזמים כלכליים-חברתיים בתחום התעסוקה האיכותית ופיתוח ההון האנושי לשנת 2023 של משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

קול קורא 8/2023 – תמיכה בחברות / עוסקים מורשים / שותפויות לקידום מיזמים כלכליים-חברתיים בתחום התעסוקה האיכותית ופיתוח ההון האנושי לשנת 2023 של משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי

 

תמיכה מינימלית: 2 מיליון ₪

תמיכה מקסימלית: 4 מיליון ₪

 

התמיכה תינתן לפי דירוג המיזמים מהמיזם עם הדירוג הטוב ביותר עד המיזם עם הדירוג הנמוך ביותר עד לגמר התקציב שהוקצה, בגובה של 20 מיליון ₪ במצטבר.

 

רכיבים עליהם ניתן לבקש תמיכה:

 • תשתיות פיזיות (לא יותר מ- 35% מהתמיכה המבוקשת)
 • הצטיידות (לא יותר מ- 15% מהתמיכה המבוקשת)
 • הכשרות מקצועיות
 • מנהלת הקמה: הוצאות שכר הנדרשות לתכנון והקמת המיזם כולל שכר מנהל ההקמה/מנהל המיזם, שעות יעוץ וכדומה.
 • הוצאות פרסום ושיווק (עד 10% מתקציב המיזם)
 • היסעים
 • תקורה (עד 10% מעלות המיזם)

 

תנאי סף מרכזיים:

 • הגשת בקשה להקמת מיזם תעסוקה בשטח של אחת הרשויות המקומיות בנגב או בגליל או ביישוב מאוים.
 • יצירת 30 משרות לכל הפחות לעובדים חדשים אשר לפחות 60% מהם יתגוררו באחת הרשויות המקומיות בנגב או בגליל או ביישוב מאוים והמשרה לא תפחת מ- 91 שעות חודשיות.
 • מבקשת התמיכה מתחייבת להשקיע ממקורותיה לפחות 100,000 ₪ בשנה באמצעות השקעות חוזרות בעובדי המיזם כגון בונוסים, פעילויות חברתיות וכדומה.
 • כל המועסקים יועסקו תחת מתווה תעסוקה איכותית ושכרם החודשי יהיה בגובה של 9,000 ₪ ברוטו (לא כולל שעות נוספות) לכל הפחות.
 • מיזם התעסוקה לגביו מוגשת בקשה אינו נמצא בשלבי ביצוע אלא לכל היותר בשלבי תכנון.
 • המחזור הכספי של מבקשת התמיכה בכל אחת מהשנים 2022-2020 היה 20 מיליון ₪ לכל הפחות. ככל שחלה ירידה במחזור הכספי בשנת 2020 בשל משבר הקורונה, החברה תוכל להציג את המחזור הכספי של שנת 2019 במקום שנת 2020.

 

שאלות למשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי: שאלות בנוגע לקול קורא יש להפנות בכתב בלבד בצירוף פרטי הפונה לשקד חבר פרנקל בדואר אלקטרוני shakedh@png.gov.il לא יאוחר מיום 31.8.2023 בשעה 14:00

 

יום אחרון להגשה: 21.9.2023

 

למעבר לקול הקורא באתר משרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי, לחץ/י כאן

 

לפרטים נוספים:

אורי זלינגר | כלכלן, המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה, טל': 052-8742077, oris@industry.org.il

אלעד נצר   | מנהל המחלקה לייעוץ עסקי וחדשנות, אגף כלכלה,טל': 050-7194700, elad@industry.org.il